etusivu
asema
Jch
Kuvagalleria
Ilmoitukset
Yhteystiedot
reuna
asema
reuna

Jukka Terästö
Jukka Terästö

04.04.2016

MALLATIN HENKIRIKOKSEN TUTKINTA PÄÄTETTIIN

Jukka Terästö

Sisä-Suomen poliisi Tampereella on jatkanut Markku Mallatin henkirikoksen tutkintaa koko menneen viikonlopun ja tämän päivän.

Poliisi sai lauantaina tiedon Nokialaisesta miehestä, joka olisi tiedon ilmoittajan mukaan vuonna 2002 kertonut osallisuudestaan Mallatin henkirikokseen. Ilmoittaja uudisti kertomuksensa kuulusteluissa sunnuntaina.

Sen lisäksi poliisi on kuullut ja puhuttanut muita samaan teemaan liittyviä henkilöitä. Poliisi tavoitti myös mainitun Nokialaisen, hieman alle 40-vuotiaan miehen. Häntä kuultiin epäiltynä asiassa. Hän piti mahdollisena, että on saattanut jotakin asiasta puhuakin.

Puheiden motiivi ei kuulusteluissa selvinnyt. Hän kuitenkin kiisti syyllistyneensä rikokseen. Poliisin ja syyttäjän yhteisessä palaverissa todettiin, että esitutkintamateriaali ei sisällä riittävästi näyttöä syytteen nostamiseksi.

Uudelleen vuonna 2013 aloitetun esitutkinnan aikana poliisi on selvittänyt, että aiemmissa kuulustelukertomuksissa ja puhutuksissa on kahden muun miehen osalta ollut sellaisia ristiriitaisuuksia, joiden perusteella miehiä on tutkinnan aikana kuultu asiassa epäillyn asemassa.

Ensimmäinen miehistä on n. 50-vuotias ja toinen yli 60-vuotias Nokialainen. Heidän kuulusteluissaan ei saatu yksiselitteistä selvyyttä aiempien kertomusten ja eräiden muiden seikkojen välisiin ristiriitaisuuksiin.

Markku Mallatin henkirikoksen tutkinta päätetään, koska rikos vanhentuu alla olevan säännöksen perusteella. Rikoksen vanhentuessa ei asiassa voida enää pitää ketään epäillyn asemassa. ”RL 8:17 § (11.4.2003/297)

Vanhentumisajan päättyminen
Vanhentumisaika päättyy sen alkamispäivää järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää edeltävän vuorokauden päättyessä.” Kun teko on voitu osoittaa tapahtuneen 5.4.1996, astuu vanhentuminen lain mukaan voimaan 04.04.2016 klo 24.00.

Poliisi kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tutkinnan aikana ilmoittaneet tiedossaan olleita seikkoja poliisille ja siten edistäneet rikoksen tutkintaa. Samalla tutkinnanjohto ja tutkintaan osallistuneet pahoittelevat sitä, että asiaa ei saatu ratkaistua niin, että omaiset olisivat saaneet asiassa heille kuuluvaa oikeutta.

Jukka Terästö